Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w gm. Rzepiennik Strzyżewski

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (ENOTICES) 11.07.2017  POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu  – zamieszczanie nieobowiązkowe (BZP) 11.07.2017  POBIERZ
Unieważnienie postępowania 14.07.2017  POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (BZP) 08.08.2017  POBIERZ