Zapytanie ofertowe – przegląd agregatów

Pogwarancyjny przegląd okresowy agregatów prądotwórczych na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
Ofertę na załączonym druku należy złożyć w siedzibie Spółki, wysłać faksem lub przesłać na adres e-mail przetargi@dorzeczebialej.pl do dnia 28.06.2017 r. do godz. 10:00.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe   21.06.2017  POBIERZ
 Formularz ofertowy  21.06.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  22.06.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  26.06.2017  POBIERZ
 Dokumentacja fotograficzna dla modelu GI440  26.06.2017  POBIERZ
 Dokumentacja fotograficzna dla modelu GD275  26.06.2017  POBIERZ
 Dokumentacja fotograficzna dla modelu ZPW60  26.06.2017  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  30.06.2017  POBIERZ