Podpisanie umowy o dofinansowanie z środków PROW 2014-2020

umowa u dofinansowanie z PROW

KAZIMIERZ FUDALA - Przewodniczący Rady Nadzorczej SK „DB”, GRZEGORZ BRACH – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, SŁAWOMIR JĘDRUSIAK – Prezes Zarządu SK „DB”

UMOWA O DOFINANSOWANIE Z PROW 2014 – 2020 PODPISANA!

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi”. W zakresie projektu zostanie wykonanych ok. 7,3 km sieci wodociągowej i 8,9 km sieci kanalizacyjnej. Umożliwi to podłączenie ok. 78 budynków do sieci kanalizacyjnych oraz ok. 72 budynków do sieci wodociągowej.

Umowę z ramienia Samorządu Województwa Małopolskiego podpisał Pan Grzegorz Brach – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Oficjalne przekazanie Umowy o przyznanie pomocy przez Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa miało miejsce w 5 lipca 2017 r. w Muzeum Okręgowy w Tarnowie.

Pomoc finansowa na realizację inwestycji będzie współfinansowana z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

KAZIMIERZ FUDALA – Przewodniczący Rady Nadzorczej SK „DB”, STANISŁAW SORYS – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, SŁAWOMIR JĘDRUSIAK – Prezes Zarządu SK „DB”