Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Spółki ZA ROK 2017 i 2018

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania firmowego Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. za rok 2017 i rok 2018 (wraz z ofertą wariantową za lata 2017 – 2020) oraz sprawozdania pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Pismo przewodnie  27.11.2017  POBIERZ
 Zaproszenie do składania ofert  27.11.2017  POBIERZ
 Projekt umowy  27.11.2017  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  01.12.2017  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty  11.12.2017  POBIERZ