Dostawa dwóch (2) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic pamiątkowych w ramach Projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny

Dostawa dwóch (2) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic pamiątkowych w ramach Projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-3/2017

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 08.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 1 08.12.2017 POBIERZ
Załącznik nr 2 08.12.2017 POBIERZ
Załącznik nr 3 08.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 4 08.12.2017  POBIERZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert 18.12.2017 POBIERZ