Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-2/2017

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  01.12.2017  POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  01.12.2017  POBIERZ
 Załączniki do SIWZ  01.12.2017 POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  01.12.2017  POBIERZ
 Opis przedmiotu zamówienia  01.12.2017  POBIERZ
 Załącznik nr1 do OPZ  01.12.2017  POBIERZ
 Załącznik nr2 do OPZ  01.12.2017  POBIERZ
 Unieważnienie postępowania  12.12.2017   POBIERZ
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  13.12.2017  POBIERZ