Zdjęcia z terenu budowy

Zdjęcia z terenu budowy sieci kanalizacyjnej w Tuchowie, ulica Partyzantów.

Partyzantów Partyzantów Partyzantów Partyzantów Partyzantów Partyzantów