Admin

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy

Dofinansowania dla mieszkańców BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH związanych z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” Spółka Komunalna […]
Konkurs - czyste środowisko - moje marzenie

Konkurs plastyczny dla dzieci

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych