Dostawa energii elektrycznej na 2017 rok

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2017 rok . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Ogłoszenie nr 330055 – 2016 z dnia 2016-10-25 r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  25.10.2016  POBIERZ
 SIWZ  25.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 1 oraz załącznik 2A  25.10.2016  POBIERZ
 Załączniki wersja WORD  25.10.2016  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  02.11.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  09.11.2016  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  05.12.2016  POBIERZ