Zapytanie ofertowe na usługi laboratoryjne polegające na badaniu ścieków na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku

Zapraszamy do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków, oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice w 2017 r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  21.11.2016   POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  21.11.2016   POBIERZ
 Formularz cenowy  21.11.2016   POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  07.12.2016   POBIERZ