Wycieczka szkolna z Zalasowej


W dniu 18 października odbyła się wycieczka dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Zalasowej. Dzieci obejrzały obiekty oczyszczalni ścieków w Tuchowie poznając proces oczyszczania ścieków oraz obiekt stacji uzdatniania wody w Lubaszowej poznając sposoby oczyszczania i uzdatniania wody do spożycia. Na koniec dzieci odwiedziły laboratorium, w którym usłyszały o bakteriach "mieszkających" w wodzie.