Dostawa 3 szt. nowych samochodów osobowych segmentu miejskiego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę 3 szt. nowych samochodów osobowych segmentu miejskiego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Znak postępowania – ZP-18/20

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 15.10.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.10.2020 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 15.10.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 19.10.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 19.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 – zmodyfikowany 19.10.2020 POBIERZ
Dokumenty finansowe spółki 19.10.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania – nr 2 20.10.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.10.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 20.10.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 29.10.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.11.2020 POBIERZ
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.12.2020 POBIERZ