Dobiegają końca prace budowlano – montażowe polegające na zagospodarowaniu terenów wokół przepompowni ścieków

Inwestycja ul. Okólna

Inwestycja ul. Okólna