Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2021 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2021 roku.

Znak postępowania – ZP-24/20

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 04.12.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.12.2020 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 04.12.2020 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 04.12.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 11.12.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 16.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.12.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30.12.2020 POBIERZ