Opracowanie i wdrożenie metodyki zmiany statusu osadu ściekowego powstałego w oczyszczalni ścieków w Tuchowie (odpad o kodzie 19 08 05) w produkt doglebowy wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu jako środka poprawiającego właściwości gleby

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na opracowanie i wdrożenie metodyki  zmiany statusu   osadu ściekowego powstałego w oczyszczalni ścieków w Tuchowie  (odpad o kodzie 19 08 05) w produkt doglebowy wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu jako środka poprawiającego właściwości gleby.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 04.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr1 – formularz ofertowy 04.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr2 – RODO 04.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr3 – wzór umowy 04.12.2020 POBIERZ