Projekt modernizacji magistrali w msc. Jodłówka Tuchowska

Jodlówka

Dnia 9 maja 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej,  kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Modernizacja magistrali wodociągowej w msc. Jodłówka Tuchowska wraz z hydroforniami.

Zakres prac projektowych został oszacowany na odcinek o długości ok. 2,7 km oraz dwie (2) hydrofornie wody, przy czym Zamawiający oczekuje, aby projekt modernizacji hydroforni objął jedynie wyposażenie kontenerów. Lokalizacja pozostaje bez zmian.
Przed opracowaniem projektu, Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym koncepcję modernizacji magistrali.
Projekt budowlany zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Zawierać będzie między innymi:
– projekt zagospodarowania terenu,
– projekt architektoniczno – budowlany,
– projekt techniczny,
– opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Projektowych „AZYMUT” Antoni Ćwierz Eugeniusz Banaś, ul. Kościuszki 14, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska.

Cena ofertowa: 98 400,00 zł brutto