Promesy na realizację inwestycji w gminach

Zastępca Burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski oraz Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn w dniu 24 stycznia 2023 r. w Nowym Sączu odebrali promesy na realizację inwestycji na terenie swoich gmin finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycje pn:

  • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Joniny gm. Ryglice”,
  • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów”.

realizować będzie Spółka Komunalna Dorzecze Białej.

Łączna wartość otrzymanych dotacji to niemal 7 mln. zł., a planowany łączny koszt całkowity oszacowano na kwotę ponad 15 mln zł.  Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie i rozliczenie planowane jest do końca czerwca 2025 roku.

Dzięki wsparciu ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizujemy na terenie gminy Ryglice oraz gminy Tuchów ok. 10 km sieci kanalizacyjnej i 4,8 km sieci wodociągowej co pozwoli na przyłączenie do sieci ponad 110 budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych (publicznych i prywatnych). Tak więc z usług świadczonych przez naszą Spółkę łącznie skorzysta około 400 osób.

Promesy

Promesy