Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy

Dofinansowania dla mieszkańców

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH
związanych z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” otrzymała z WFOŚiGW potwierdzenie uzyskania pożyczki inwestycyjnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Ta forma dofinansowania jest wsparciem dla mieszkańców regionu, gdzie realizowany był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”. Zaznaczyć należy, iż uzyskane wsparcie finansowe jest jednorazowe i możliwe do wykorzystania jedynie do końca czerwca 2016 r. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

 1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” od miesiąca lipca będzie organizować spotkania z mieszkańcami, na których będzie informować o zasadach przystąpienia i funkcjonowania programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Terminy spotkań z mieszkańcami będą umieszczane na stronie internetowej Spółki www.dorzeczebialej.pl, na stronie internetowej gminy, w której odbywać się będą spotkania oraz poprzez ogłoszenie w kościele parafialnym podczas niedzielnych Mszy Św.
 2. Co należy zrobić aby przystąpić do programu budowy przyłączy finansowanych ze środków pożyczki WFOŚiGW.
  – Podpisać Umowę partnerstwa inwestycyjnego, która zawiera oświadczenie o dysponowaniu terenem, załącznikiem do – Umowy będzie wycinek inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz projekt zawierający długość przyłącza (długość tak określona będzie długością szacunkową – ostatecznie zostanie rozliczona po podpisaniu protokołu odbioru) – Umowę wraz z załącznikami przygotowuje Spółka
  – Umowa musi być podpisana przez właścicieli działki,
  – Ostateczny termin podpisania Umowy – maksymalnie do końca sierpnia 2015 r. (uzależniony jest od terminu spotkań z mieszkańcami).
 3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu budowy przyłączy z udziałem środków z pożyczki mogą się również zgłaszać do siedziby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”:
  Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej
  Poniedziałek – piątek, godz. 7.00- 15.00,
  telefon kontaktowy: 14 621 05 62 wew. 153
  .