Artykuł w gazecie krakowskiej

W dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej (26.06.2015 r.) ukazał się szeroki artykuł o działalności naszej Spółki Komunalnej – przede wszystkim o realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem: [pobierz]