Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2019 roku

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2019 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 09.10.2018 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 4 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 5 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 6 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 7 do SIWZ 09.10.2018 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 09.10.2018 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 12.10.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 16.10.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.10.2018 POBIERZ