BIP

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry Rejestr pracowników i byłych pracowników Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki i wychodzącej ze Spółki Rejestr zamówień Rejestr postępowań dotyczących zamówień publicznych Archiwum techniczne […]

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej. § 1. Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 […]

Ponowne wykorzystanie

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystani § 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” […]

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną). Skargi należy adresować: Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” […]