Dnia 20 lipca symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w msc. Ryglice i Zalasowa

Prezes Spółki Wojciech Skruch zaprasza mieszkańców objętych realizowaną inwestycją do podpisywania umów na wykonanie
przyłączy. Umowy można podpisywać w Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej adres Siedliska 1 szczegółowych informacji udzielają pracownicy spółki pod telefonem: 14 650 62 04 wew 153.