Podsumowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów

Spółka Komunalna Dorzecze Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oficjalnie podsumowała realizację inwestycji pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów”

W ramach inwestycji wybudowała sieć wodociągową i kanalizacyjną

  • Sieć wodociągowa : 0,560 [km]
  • Sieć kanalizacji grawitacyjnej: 5,292 [km]
  • Sieć kanalizacji tłocznej: 0,505 [km]
  • Sieciowe przepompownie ścieków: 2 [szt]
  • Do sieci kanalizacyjnej podłączono 99 budynków mieszkalnych i publicznych oraz 2 przyłącza wodociągowe.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 300 437 [zł] z czego:

  • wysokość udzielonej dotacji przez Unię Europejską w ramach programu PROW 2014 – 2020:
    3 222 734 [zł]
  • Środki własne pochodzące z kapitalizacji gminy Tuchów w ramach środków otrzymanych z budżetu Państwa w wysokości 1 089 724 [zł]
  • Środki własne Spółki w wysokości 987 979 [zł]