Dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/902381