Kalendarium spółki

 • 30 sierpień 2004

  Utworzenie Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" przez gminy Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski.
 • 2004 - 2010

  Przygotowanie dokumentacji do realizacji projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała” w ramach programu “Czysty Dunajec”.
 • 31 maj 2010

  Podpisanie w Krakowie umowy o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała” w ramach programu “Czysty Dunajec”.
 • 4 czerwiec 2010

  W wyniku II fali powodziowej zostały zalane obiekty Spółki Komunalnej (zobacz: galeria zdjęć)
 • 2010 - 2013

  Realizacja projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała” w ramach programu “Czysty Dunajec” (zobacz: galeria zdjęć)
 • 20 listopad 2013

  Podpisanie z WFOŚiGW w Krakowie Aneksu do Umowy o dofinasowanie, zwiększającego zakres wykonanych inwestycji tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
 • 2013 - 2015

  Realizacja II etapu projektu.
 • Czerwiec 2015

  Zakończenie projektu (zobacz: galeria zdjęć)
 • 1 luty 2016

  Podpisanie umowy na wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Rzepiennik Strzyżewski (czytaj więcej)
 • 5 lipiec 2017

  Podpisanie umowy o dofinansowanie z środków PROW 2014-2020 budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Biskupi i Suchy w gminie Rzepiennik Strzyżewski(czytaj więcej)
 • 6 październik 2017

  Podpisanie umowy o dofinansowanie z środków RPO 2014-2020 budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny w gmienie Rzepiennik Strzyżewski(czytaj więcej)
 • 11 październik 2017

  Podpisanie umowy z wykonawcą robót na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Biskupi i Suchy w gminie Rzepiennik Strzyżewski (czytaj więcej)
 • 22 listopad 2017

  Podpisanie umowy z wykonawcą robót na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Olszyny w gminie Rzepiennik Strzyżewski (czytaj więcej)
 • 14 czerwiec 2018

  Nagroda i tytuł ekoLIDERA 25-lecia otrzymało porozumienie gmin: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski w ramach Spółki Komunalnej DORZECZE BIAŁEJ (czytaj więcej)
 • 1 sierpień 2018

  Podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza i Wola Lubecka” (czytaj więcej)
 • 17 wrzesień 2018

  Podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice" (czytaj więcej)
 • 10 październik 2018

  Przekazanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Suchy (czytaj więcej)
 • 14 styczeń 2019

  Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka” (czytaj więcej)
 • 9 kwietnia 2019

  Podpisanie trzech umów na realizacje kontraktów w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice” (czytaj więcej)
 • 29 lipiec 2019

  Zestawienie wniosków złożonych w ramach ,,Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji..." (czytaj więcej)
 • 8 październik 2019

  Rozpoczęto realizacje I części projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka” (czytaj więcej)
 • 5 luty 2020

  Otwarcie nowo powstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny (czytaj więcej)
 • 11 maja 2020

  Podpisanie umowy na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” (czytaj więcej)
 • 2 czerwca 2020

  Podpisanie umowa na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” (czytaj więcej)