Władze spółki

Zarząd Spółki:

  • Wojciech Skruch – Prezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników:

  • Tuchów – Magdalena Marszałek – Burmistrz Tuchowa
  • Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz – Burmistrz Gminy Ciężkowice
  • Ryglice – Paweł Augustyn – Burmistrz Ryglic
  • Rzepiennik Strzyżewski – Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rada Nadzorcza

  • Kazimierz Fudala - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anita Sajdak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Piotr Bandyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Partyńska-Duchnik – Członek Rady Nadzorczej