Władze spółki

Zarząd Spółki:

  • Wojciech Skruch – Prezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników:

  • Tuchów – Magdalena Marszałek – Burmistrz Tuchowa
  • Ciężkowice – Stanisław Kuropatwa – Burmistrz Ciężkowic
  • Ryglice – Paweł Augustyn – Burmistrz Ryglic
  • Rzepiennik Strzyżewski – Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rada Nadzorcza

  • Anita Sajdak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Bandyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Partyńska-Duchnik – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Kazimierz Fudala - Członek Rady Nadzorczej
  • Bartosz Rejdych - Członek Rady Nadzorczej