Podpisanie umowy na budowę sieci i nadzór – Rzepiennik Suchy

Podpisanie umowy - budowa sieci w Rzepienniku Suchym

W dniu 2 czerwca 2020 roku została podpisana umowa na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych w zakresie:

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV o długości ok. 3 km,

– budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV o długości ok. 2,2 km

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,1 km

– dostawy i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,

– budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3,8 km,

– budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,3 km

Termin realizacji umowy do 31.12.2020 roku.

Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z firmą Marian Janusz, adres: ul. Długa 9, 38-300 Gorlice.

Podpisanie umowy - budowy sieci w Rzepienniku Suchym

Podpisanie umowy - nadzór budowy sieci w Rzepienniku Suchym

Podpisanie umowy - nadzór budowy sieci w Rzepienniku Suchym