Podpisanie umów z wykonawcą robót w ramach RPO 2014-2020

Podpisanie umowy z wykonawcą robót

Podpisanie umów

Dnia 22.11.2017 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umów na kontrakt I i II w ramach zamówienia sektorowego pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Inwestycja będzie współfinansowana ze  środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wartość kontraktów to 17 998 511,13 zł brutto.