Czym się zajmujemy

Do wiodących działalności Spółki należą:

  • pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej/PKD 41.00.A/,
  • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody /PKD 41.00.B/,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych /PKD 45.21.C/,
  • wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych /PKD 45.33.B/,
  • budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej /PKD 45.25.B/,
  • wywóz śmieci i odpadów /PKD 90.00.A/,
  • unieszkodliwianie odpadów /PKD 90.00.B/,
  • usługi sanitarne i pokrewne /PKD 90.00.C/,
  • odprowadzanie ścieków /PKD 90.00.D/.