Podpisanie umów z wykonawcą robót w ramach PROW 2014-2020

Podpisanie umowy z wykonawcą robót

Podpisanie umów

Dnia 11.10.2017 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umów na kontrakt I i II w ramach zamówienia sektorowego pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Biskupi i Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi””

z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Inwestycja będzie współfinansowana z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wartość kontraktów to 4 613 569,56 zł brutto.