Uroczyste przekazanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Uroczyste przekazanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

10 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanej w miejscowościach Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Suchy. Wykonano 7 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią wody oraz  8,9 km sieci kanalizacyjnej wraz z 3 pompowniami ścieków.

Przecinanie wstęgi

PROW