Podpisanie umów na budowę sieci i nadzór – ul. Okólna w Tuchowie

W dniu 11 maja 2020 roku została podpisana umowa na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie:

– budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi200mm o długości ok. 1768 mb

– budowy przyłączy kanalizacyjnych fi160mm o długości ok. 220 mb

– budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej fi90mm o długości ok. 375 mb

– budowy rurociągów wodociągowych fi110mm o długości ok. 340 mb

– budowy przyłączy wodociągowych fi40mm o długości ok. 30 mb

– dostawy, montażu i uruchomienia sieciowej przepompowni ścieków w ilości 1 kpl.

Termin realizacji umowy: 31.12.2020 roku.

Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania na ul. Okólnej z firmą Marcin Soczek MULTIKOP-MS.

Podpisanie umowy Okólna

Podpisanie umowy Okólna

Podpisanie umowy Okólna

Podpisanie umowy Okólna

Podpisanie umowy Okólna