Podpisanie umowy na realizację inwestycji w gminie Ryglice

W dniu 14.01.2019 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” podpisała umowy na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka” w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz wykonania robót budowlanych.

Umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego została podpisana z firmą Arkadiusz Wilk Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Nadzory Budowlane.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka” została podpisana z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik i MULTIKOP Sp. z o.o.. Termin realizacji umowy – do 30.06.2021 r.

Inwestycja będzie współfinansowana ze  środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wartość podpisanych kontraktów to 27 266 640 PLN brutto.