Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W dniu 1 lutego 2016 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” podpisała umowy na wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań:

  • „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Strzyżewski i Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”
  • „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski”

Wykonawcą dokumentacji jest firma INIKO Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Planowany termin zakończenia prac projektowych – koniec II kwartału 2017 roku.