Rozpoczęcie realizacji projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka.

W dniu dzisiejszym tj. 8 października 2019 r. rozpoczęto realizacje I części projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka”. Realizacja I części obejmuje wykonanie w miejscowości Lubcza ok 7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 4,8 km sieci wodociągowej. Do wykonanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączone 103 budynki a do sieci wodociągowej 99 budynków. Planowane zakończenie wykonanie I części – koniec II kwartału 2020 r.

Rozpoczęcie budowy

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza i Wola Lubecka