Oficjalne otwarcie nowo powstałej sieci w miejscowości Olszyny

Dnia 5 lutego 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowo powstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś oraz prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Wojciech Skruch.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny” przy udziale funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości ponad 28 km wraz 15 pompowniami sieciowymi i rurociągiem tłocznym oraz sieć wodociągową o długości 22 km.

Dodatkowo w sąsiedztwie remizy OSP w Olszyny został zlokalizowany hydromat, z którego mieszkańcy mogą samodzielnie pobierać wodę z wodociągu (początkowo należy zgłosić się do siedziby Spółki – Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69c, w celu wyrobienia karty klienta).

Koszt realizacji inwestycji łącznie wyniósł 12,4 mln zł z czego dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 6,4 mln zł.

Dzięki inwestycji w miejscowości Olszyny, do sieci kanalizacyjnej podłączono ponad 300 budynków natomiast do sieci wodociągowej ponad 200 budynków.

Wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej.

Mapa wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Mapa sieci Olszyny

Pompownia ścieków

Galeria zdjęć:

[Gallery not found]