Strona główna – WITAMY

REALIZOWANE PROJEKTY

Rzepiennik Suchy i Biskupi

Rzepiennik Biskupi budowa
PROW 2014-2020

Olszyny

Olszyny_szkoła
RPO 2014-2020

Lubcza i Wola Lubecka

Lubcza droga
RPO 2014-2020

Ciężkowice

Ciężkowice droga
RPO 2014-2020
WFOS + NFOS
Ogólnopolski programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
realizowany w latach 2019 - 2023

WFOŚiGW