Projekt

PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę standardu życia mieszkańców miejscowości Joniny gm. Ryglice poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie prowadzić będzie
do likwidacji zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków: nieszczelnych szamb przydomowych, dzikich odprowadzeń do potoków lub gruntu
oraz rozwiązania problemu braku dostępu mieszkańców do wody zdatnej do picia objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji: budowę 4,24 km sieci wodociągowej oraz 4,55 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa sieci Wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Joniny, gm. Ryglice” Operacja mająca na celu poprawę standardu życia mieszkańców miejscowości Joniny gm. Ryglice poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie prowadzić będzie do likwidacji zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków: nieszczelnych szamb przydomowych, dzikich odprowadzeń do potoków lub gruntu oraz rozwiązania problemu braku dostępu mieszkańców do wody zdatnej do picia. Przewidywany wynik operacji: budowę 4,24 km sieci wodociągowej oraz 4,55 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Umożliwi to przyłączenie 30 budynków do sieci kanalizacyjnej oraz 30 budynków do sieci wodociągowej.


PROW PROW PROW