Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa

WFOŚ i NFOŚ

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,3 km,
  • dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
  • dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,5 km,
  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,7 km,
  • dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody.

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl


Projekt zadania

Projektowanie zadania

kwiecień 2021