Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice

WFOŚ i NFOŚ

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice, gm. Ciężkowice” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,3 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km
  • dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,
  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 6,3 km,
  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,9 km,
  • dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl


zborowice

styczeń 2023

Rozruch hydrofornii

Zborowice

grudzień 2022

Plac budowy

zborowice

październik 2022

Podpisywanie umów