Podpisanie umowy – budowa sieci w msc. Joniny

Umowa - Joniny

W dniu 29 kwietnia 2022r. w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, gm. Ryglice”.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o szacowanej długości ok. 4,6 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o szacowanej długości ok. 1,8 km,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o szacowanej długości ok. 1,3 km,
  • dostawę, montaż i uruchomienie 6kpl. sieciowych przepompowni ścieków,
  • dostawę, montaż i uruchomienie 5kpl. przydomowych przepompowni ścieków,
  • budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o szacowanej długości ok. 5,2 km,
  • budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 RC SDR11 PN16 o szacowanej długości ok. 2,3 km,
  • dostawę, montaż i uruchomienie 2kpl. kontenerowych hydroforni wody.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 30.09.2024 roku.

Generalnym wykonawcą robót jest MULTIKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzeszynie 567, 38-340 Biecz

Wartość umowy opiewa na kwotę 8 899 911,00 zł brutto.

Umowa - Joniny