Tytuły i nagrody dla liderów ekologicznych województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał tytuły i nagrody dla liderów ekologicznych województwa małopolskiego #ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie. Konkurs skierowany jest do beneficjentów korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska. Jego celem jest m.in. promocja tych instytucji, oraz ich najlepszych projektów, wdrażanie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji oraz promowanie przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Wśród wyróżnionych znalazła się Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. która w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej otrzymała II miejsce.