11 Listopada

11 Listopada Ryglice

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryglice przy ul. 11 Listopada” z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Wpięcie do istniejącej sieci na działce nr 1021/4 na której zostanie zabudowana kontenerowa hydrofornia wody. Zakończenie montażu rurociągu na budynku na działce nr 1583/4 z możliwością przyszłej rozbudowy

W ramach powyższego zadania planuje się wykonać odcinki wodociągu z rur o średnicach  długości:

  • PE100 RC SDR11 PN16 fi110mm o długości ok. 1,5 km
  • PE100 RC SDR11 PN16 fi90mm o długości ok. 0,3 km
  • PE100 RC SDR11 PN16 fi63mm o długości ok. 0,2 km
  • PE100 RC SDR11 PN16 fi40mm o długości ok. 1 km

Dodatkowo zadanie obejmuje montaż armatury niezbędnej do podłączenia 34 nieruchomości w tym kpl. układy rozliczeniowo – pomiarowe. Ilość hydrantów nie więcej jak 10 kpl. Dostawa i montaż kontenerowej hydroforni wody objęte jest odrębnym postępowaniem. W ramach tej inwestycji zostanie wykonane zagospodarowanie terenu pod hydrofornie wody w tym droga dojazdowa, płyta fundamentowa z której zostaną wyprowadzone odpowiednie rury pod podłączenie zestawu hydroforowego. Postępowanie obejmuje również wykonanie wewnętrznej linii zasilającej obiekt.

11 Listopada Ryglice11 Listopada Ryglice11 Listopada Ryglice