Zaopatrzenia w wodę pitną ludności przysiółka Podlas miejscowość Uniszowa

NFOŚiGW

Zaopatrzenia w wodę pitną ludności przysiółka Podlas miejscowość Uniszowa

Opis:

Spółka Komunalna realizuje w ramach programu priotytetowego 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” zadania pod nazwą „Zaopatrzenia w wodę pitną ludności przysiółka Podlas miejscowość Uniszowa, gmina Ryglice”.

Inwestycja realizowana jest dzięki programowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane robót budowlano – montażowe w zakresie:

  • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km
  • dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej hydroforni wody w ilości 1 kpl.
  • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,4 km

Termin realizacji do 30.11.2021r.

Strona: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

Uniszowa

czerwiec 2022

Zdjęcie z zakończonej budowy - Uniszowa

Uniszowa

wrzesień 2021

Zdjęcie z budowy - Uniszowa

Uniszowa - rozpoczęcie budowy

maj 2021

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej Uniszowej.