Plombowanie

Plombowanie i wymiana wodomierza

Zaplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika
(stanowiących własność klienta): 49,20 zł brutto
Zaplombowanie zasuwy na obejściu p. pożarowym: 49,20 zł brutto
Wymontowanie wodomierza na zimę i ponowne zamontowanie: 110,70 zł brutto
Wymiana uszkodzonego zaworu kulowego 3/4’’ i 1’’ (koszt nie obejmuje ceny zaworu): 49,20 zł brutto
Sprawdzenie poprawności dokonanych przeróbek węzła wodomierzowego: 36,90 zł brutto
(powtórne i każde kolejne sprawdzenie poprawności dokonanych przeróbek węzła wodomierzowego)
Opłata za zerwanie plomby (bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Spółki): 123 zł brutto
Wyłączenie i włączenie wody na przyłączu z powodu nie regulowania opłat: 123 zł brutto
(art. 8 Ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Wymiana wodomierza lub odlicznika wraz z jego montażem oraz zaplombowaniem
(z przyczyn leżących po stronie klienta, np. uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie wodomierza):
  • wodomierz ø 15-ø 20: 159,90
  • wodomierz ø 25-ø 32 : 393,60
  • wodomierz ø 40: 664,20 zł brutto
Secured By miniOrange