Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów

WFOŚ i NFOŚ

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 4,5 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
  • dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,
  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 5,3 km,
  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km

www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl


Rzeczna i Owocowa

październik 2021

Prace budowlane

Owocowa i Rzeczna

wrzesień 2021

Prace budowlane

Podpisanie umowy

październik 2020

Podpisanie umowy