Odbiór przyłączy

Odbiór i próby techniczne przyłączy wodno - kanalizacyjnych

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: 135,30 zł brutto
(próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług). Przyłącza wykonane przez SK "DB" nie podlegają opłacie odbiorowej.

Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: 135,30 zł brutto
(próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług). Przyłącza wykonane przez SK "DB" nie podlegają opłacie odbiorowej.
Zgłaszając do odbioru w jednym terminie oba przyłącza, całościowy koszt wynosi: 135,30 zł brutto
Przy odbiorze jest możliwość zamówić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Zgłaszanie odbiorów przyłączy proszę wykonywać w godzinach pracy pracowników Spółki
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00