Odbiór przyłączy

Odbiór i próby techniczne przyłączy wodno - kanalizacyjnych

Spółka Komunalna nie pobiera opłat za odbiór przyłączy wodno - kanalizacyjnych.

Przy odbiorze jest możliwość zamówić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Zgłaszanie odbiorów przyłączy proszę wykonywać w godzinach pracy pracowników Spółki
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00