Zbiornik szczelny

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem nieczystości płynnych
dla mieszkańców gminy:

1Tuchów
 • Transport ścieków: 10,75 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 2,07 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 39,42 zł brutto
2Ciężkowice
Nie prowadzimy usługi wywozu nieczystości płynnych w gminie Ciężkowice.
3Ryglice
 • Transport ścieków: 10,75 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 2,07 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 39,42 zł brutto
4Rzepiennik Strzyżewski
 • Transport ścieków: 10,75 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: ]2,07 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 39,42 zł brutto