Zbiornik szczelny

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem nieczystości płynnych

1Gmina Tuchów
 • Transport ścieków: 9,18 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,40 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe: 7,10 zł brutto
 • 1 m3 ścieku - firmy, instytucje: 9,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 30,24 zł brutto
2Gmina Ciężkowice
 • Transport ścieków: 9,18 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,40 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe: 8,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku - firmy, instytucje: 14,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku: 13,31 zł brutto
  (ścieki dostarczone pojazdem asenizacyjnym do oczyszczalni w Tuchowie)
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 30,24 zł brutto
3Gmina Ryglice
 • Transport ścieków: 9,18 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,40 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 30,24 zł brutto
4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
 • Transport ścieków: 9,18 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,40 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,50 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 30,24 zł brutto