Zbiornik szczelny

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem nieczystości płynnych

1Gmina Tuchów
 • Transport ścieków: 9,50 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,62 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,00 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 32,40 zł brutto
2Gmina Ciężkowice
Nie prowadzimy usługi wywozu nieczystości płynnych w gminie Ciężkowice.
3Gmina Ryglice
 • Transport ścieków: 9,50 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie ).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,62 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,00 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 32,40 zł brutto
4Gmina Rzepiennik Strzyżewski
 • Transport ścieków: 9,50 zł brutto / 1 km
  (opłata liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie lub Ciężkowicach).
 • Usługa pompowania ścieków: 1,62 zł brutto / 1min
 • 1 m3 ścieku - gospodarstwa domowe, firmy, instytucje: 14,00 zł brutto
 • 1 m3 ścieku pochodzący z przydomowych oczyszczalni, zbiorników wybieralnych nie spełniających wymogów prawa lub zbiorników nie opróżnianych cyklicznie: 32,40 zł brutto
Secured By miniOrange