Przetargi archiwalne

21 listopada 2016

Zapytanie ofertowe na usługi laboratoryjne polegające na badaniu ścieków na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku

Zapraszamy do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód […]
25 października 2016

Dostawa energii elektrycznej na 2017 rok

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2017 rok . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Ogłoszenie nr 330055 – 2016 […]
19 października 2016

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2017 rok

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy: ściennych, ściennych – plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurkowych na 2017 rok. Dostarczenie kalendarzy: ściennych – w ilości 100 sztuk, […]
13 października 2016

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki […]
6 października 2016

Dostawa energii elektrycznej na 2017 rok

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2017 rok .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Ogłoszenie nr 319000 – 2016 z dnia […]
4 października 2016

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej

Zapytanie ofertowe – (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze […]
23 września 2016

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki […]
7 września 2016

Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości

Dostawa środków czystości na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe nr DIR/543/AGi/ZO/13/09/2016/1032   Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Zapytanie ofertowe  07.09.2016 […]