Zapytanie ofertowe – Dostawa dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny”

Postępowanie znak ZP.RPO-6/2018

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 16.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 16.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2 16.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 16.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 4 16.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 5 16.10.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.10.2018 POBIERZ